Για επείγοντα περιστατικά καλέστε στο: 6985898242

Το Κτηνιατρείο μας, εκτός από τις άδειες για:

– ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
– ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

έχει και Αδειοδότηση Λιανικής Πώλησης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων με την ένδειξη:

– ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
– ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Το Κτηνιατρείο μας, εκτός από τις άδειες για:

– ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

– ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΖΩΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

έχει και Αδειοδότηση Λιανικής Πώλησης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων με την ένδειξη:

– ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
– ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Για επείγοντα περιστατικά καλέστε στο: 6985898242